Tag Archives: Im Bob Marley

Dr. Dre – Kush Lyrics

DR. DREKush Lyrics [Hook] Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in read more »